شرکت صنایع چوبی ستایش در زمینه مشاوره و طراحی و ساخت انوع سازه های چوبی بصورت سفارشی نیز فعالیت میکند که قابلیت طراحی سه بعدی سازه های مورد نظر برای مشتریان وجود دارد